Vệ sinh bộ phận truyền động của xe tay ga có cần thiết ?

Vệ sinh bộ phận truyền động của xe tay ga có cần thiết ?

😱 Cỡ này thì đừng hỏi sao mà 𝐱𝐞 𝐲ế𝐮 với 𝐡𝐚𝐨 𝐱ă𝐧𝐠, chưa kể việc hư phốt làm bắn nhớt lên toàn bộ phần nồi như vậy, sẽ dẫn đến tình trạng trơn trượt, kéo hoài không đi của bộ nồi.

👉🏻 Bộ nồi xe tay ga là 𝐛ộ 𝐭𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐭ả𝐢 𝐤𝐡ô, cho nên sau thời gian vận hành việc 𝐯ệ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧ồ𝐢 là cần thiết để đảm bảo hiệu năng vận hành của xe, cũng như là 𝐤𝐢ể𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐭𝐡ể bộ phần truyền động.

👉🏻 Chỉ với 200🥔/lần vệ sinh cho xe nhỏ và 250🥔 cho xe ga lớn, xe bạn sẽ được team 𝐒𝐜𝐨𝐨𝐭𝐞𝐫𝐁𝐫𝐨 vệ sinh và tổng kiểm tra chuẩn chỉ.

 

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận