MALOSSI - Cánh quạt nồi trước Honda SH Viêt, PCX 2018